Chuyên mục: Tin tức

Tăng kiến thức kế toán bằng cách nào?

Học trên giảng đường đại học, chỉ học được lý thuyết và thực hành vào thực tế rất ít, kể cả thi cũng chỉ thi trên giấy. Nhưng nghịch lý là các công ty lại yêu cầu kế toán phải có kinh nghiệm thực tế hoặc ít nhất là phải thành thạo xử lý chứng

Phần mềm kế toán Misa vào top 10 Sao Khuê

Chiếm ưu thế thị phần, lượng khách hàng lớn, tiết kiệm thời gian… là những yếu tố giúp giải pháp kế toán của Misa vào top 10 Sao Khuê. Vượt qua 3 vòng thẩm định, đánh giá khắt khe và 87 đề cử tham gia bình chọn, phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp