Tháng: Tháng Năm 2016

Khóa đào tạo kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán

 Đào tạo kế toán tổng hợp trong trường học chưa bao giờ là đủ để các bạn có thể đảm nhiệm tốt công việc của một kế toán viên.Bạn sẽ chỉ được giảng dạy những điều cơ bản về kế toán như nguyên lý kế toán,hạch toán, nghiệp vụ kế toán, định khoản, …. Giáo